בקשה לקבלת הנחה לעסקים

בעקבות הגל השני אישרה ממשלת ישראל הנחה מארנונה לעסקים: 

ממשלת ישראל פרסמה ביום 16.9.2020 תיקון מס. 4 לתקנות  ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מצ"ב קישור קובץ התקנות-8761.pdf

בהתאם לתקנות על מנת לקבל הנחה יש להמציא לרשות המקומית אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים , בהתאם לנתוני רשות המיסים, כי המחזיק זכאי להנחה.

להגשת הבקשה להנחה יש למלא טופס בקשה ולצרף את האישור מהסוכנות לעסקים קטנים.נא להזין במבנה: קידומת, מקף ו7 ספרות לדוגמא 052-7654321

​לאחר שליחת הבקשה יתקבל אישור שליחה במייל. אישור זה מהווה אסמכתא להגשת הבקשה. אם לא קיבלת את האישור למייל תוך מספר שעות, אנא שלח/י את הבקשה שוב.