הפניה למתנדב (לצורך ביטוח מתנדבים ביטוח לאומי)

​​​​​​​​​​​​​​​אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).​

הריני מאשר בזה כי המתנדב\ת :יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


יש להזין תאריך בפורמט dd/mm/yyyyיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 03-1234567


הגוף או האדם שלמענו נעשית הפעולה

הפניה זו ניתנה לעניין פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1955 (פרק ט 2 לחוק בנוסחו הקודם), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.


לא למילוי

לא למילוי
היחידה להתנדבות עירונית

 ​​​לאחר שליחת הטופס יתקבל אישור שליחה במייל. אישור זה מהווה אסמכתא למילוי הטופס. אם לא קיבלת את האישור למייל, אנא שלח/י את טופס שוב.